Press

סאנפלאואר תמכור את רוב פעילותה בארץ ברווח של 23 מיליון שקל

בשבוע שעבר דיווחה החברה שבשליטת בירם ודויטש כי החלה בהליך מכירת הפעילות המרכזית שלה – פורטפוליו המתקנים הסולאריים שלה באיטליה – תמורת כ-30 מיליון אירו

08/07/2015, 18:27

for further reading

שיכון ובינוי וסאנפלאואר מוכרות פרויקטים סולאריים בספרד ב-45 מיליון יורו

הסכום יחולק באופן שווה בין החברות, שהקימו ותפעלו את הפרויקטים ב-8 השנים האחרונות.

העסקה תניב לסאנפלאואר רווח של 3 מיליון יורו, הרווח שירשם בשיכון ובינוי אינו מהותי

09/10/2016, 12:13

for further reading

סאנפלאואר מוכרת פעילות סולאר באיטליה ברווח של כ-19 מיליון ש”ח

הגוף הרוכש ישלם כ-14.2 מיליון אירו עבור החברה הבת שבשליטת רוני בירם וגיל ודויטש

26/04/2018

for further reading

סאנפלאואר רוכשת ומקימה חוות רוח בפולין בהשקעה של 15 מיליון יורו

החברה מעריכה שהכנסותיה ממכירת חשמל אותו תייצר בחוות הרוח יגיעו ל-2.5 מיליון יורו בשנה

19/02/2014, 14:42

for further reading

סאנפלאואר רכשה רישיונות להקמת עד 5 חוות רוח בפינלנד

החברה מעריכה שעלות ההקמה של חוות הרוח תהיה בסך של כ-1.6 מיליון אירו למגה וואט, כאשר העלות הכוללת תלויה בהיקף הרישיונות שירכשו

01/06/2014, 09:17

for further reading

עוד אקזיט לבירם ודויטש? סאנפלאואר תמכור פעילותה העיקרית

החברה הודיעה היום על אפשרות שתיפרד משוק הפעילות המשמעותי ביותר שלה כיום – הפעילות הסולארית באיטליה, שמהווה 70% מהכנסותיה

29/09/2014, 19:01

for further reading

סאנפלאואר מתרחבת בישראל: רכשה מתקנים סולריים ב-70 מיליון שקל

היקף העסקה עליה חתמה החברה הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות, עשוי להגיע ל-106 מיליון שקל בהתאם להצטרפות שותפים נוספים

18/07/2013, 09:26

for further reading

סאנפלאואר רוכשת מתקנים סולאריים בישראל בלמעלה מ-70 מיליון שקל

נחתם מזכר הבנות לרכישת מתקנים סולאריים בינוניים בהיקף של 4.2-6.4 מגה וואט

18/07/2013 09:10

for further reading

סאנפלאואר תרכוש חמישה מתקנים פוטו-וולטאיים תמורת 40 מיליון שקל

סכום הרכישה כולל מימון מבנקים ישראלים בהיקף של 25 מיליון שקל

03/12/2013, 11:36

for further reading

סאנפלאואר רכשה חווה לייצור חשמל מאנרגיית רוח תמורת 36 מיליון שקל

החברה חתמה על הסכם לרכישת חווה לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהספק של 4 מגהווט בפולין ■ סאנפלאואר מתכננת להשלים את העסקה ב-15 בדצמבר 2013 אולם עשויה לדחות את המועד לסוף מארס 2014

11/02/2013, 09:46

for further reading

סאנפלאואר מתרחבת בפולין: תרכוש 70% מפרויקט של 6 מגה וואט

זאת תמורת 3 מיליון שקל שתשלמנה סאנפלאואר יחד עם חברה נוספת. עלות ההקמה המוערכת של הפרויקט: 8.6 מיליון שקל

10/03/2013, 09:13

for further reading

Investing during a crisis

Solar PV project investment: A profitable investment in PV parks during a financial crisis mandates very specific characteristics from the investor.

01/07/2013, 09:00

for further reading

סאנפלאואר רוכשת שני פארקים סולאריים באיטליה ב-6.3 מיליון יורו

החברה חתמה על הסכם עם חברת אנרפויט לרכישת שני הפארקים בהיקף של 2 מגה וואט; שני הפארקים מחוברים לרשת החשמל

04/11/2012, 09:40

for further reading

סאנפלאואר רכשה חווה לייצור חשמל מאנרגיית רוח תמורת 36 מיליון שקל

החברה חתמה על הסכם לרכישת חווה לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהספק של 4 מגהווט בפולין ■ סאנפלאואר מתכננת להשלים את העסקה ב-15 בדצמבר 2013 אולם עשויה לדחות את המועד לסוף מארס 2014

11/02/2013, 09:46

for further reading

מתחדשת בפולין: סאנפלאואר תרכוש חוות רוח בהיקף של 4 מגה וואט לשעה

זאת, תמורת 35.7 מיליון שקל. לפי נתוני שוק הסחר בחשמל שבפולין מחיר מכירת 1 מגה וואט של חשמל שייוצר מאנרגיה מתחדשת עמד על 236.65 שקל ב-2012

11/02/2013, 11:49

for further reading

הכנסות סאנפלאואר שולשו ל-23.9 מיליון שקל ברבעון הראשון

החברה הציגה שיפור ניכר גם בשורה התחתונה, עם רווח של 4 מיליון שקל

30/05/2012, 19:53

for further reading

החברה לישראל מוכרת את הפעילות הסולארית לסאנפלאואר ב-48 מיליון שקל

מדובר בשתי התחנות הממוקמות פארן-צופר ובאלון תבור בהספק בינוני כולל של 4.3 מגה-ואט

17/07/2012, 11:06

for further reading

סאנפלאואר תקים בפולין טורבינות רוח ב-18 מיליון יורו

סאנפלאואר מנהלת מגעים לפרויקט לניצול אנרגיה מהרוח, בשיתוף עם חברה פולנית ■ החברה הישראלית גם חידשה את המגעים לרכישת פארקים סולאריים באיטליה

12/08/2012, 07:24

for further reading

סאנפלאואר ממשיכה להתרחב בשוק האנרגיה הסולארית באיטליה

 החברה חתמה על הסכמי רכישה והקמה של פארק סולארי נוסף באיטליה, בנוסף ל-17 שכבר רכשה במדינה

12/06/2011, 21:45

for further reading

ענף החשמל הסולארי בהמתנה: “אם התעריפים יירדו, נבטל חלק מהפרויקטים” ו

 אורלי כירם וטל טופז, מנהלי חברת האנרגיה הסולארית סאנפלאואר, כבר חוו שינוי כיוון של הרגולטור ומבהירים: “חברות מחפשות לצאת מהתחום”ו

10/11/2011, 07:35

for further reading

סאנפלאואר תרכוש 2 פארקים סולאריים תמורת כ-4.2 מיליון יורו

סאנפלאואר מתרחבת באיטליה: הפארקים בעלי הספק של 2 מגה וואט; העסקה מצטרפת לפארקים נוספים שמפעילה החברה באיטליה של 21 מגה וואט

15/11/2011, 12:14

for further reading

סאנפלאואר רוכשת מתקנים פוטו-וולטאיים בישראל תמורת 70 מיליון שקל

המתקנים מספקים 5 מגה-וואט ומחיר העסקה הסופי תלוי בתעריף מכירת החשמל שיוענק למתקנים

28/09/2010, 09:34

for further reading

סאנפלאואר מתרחבת: מקימה מתקנים סולארים קרקעיים ב-30 מיליון שקל

 במסגרת התרחבות החברה בשראל תקים סאנפלאואר של רוני בירם וגיל דויטש עשרות מתקנים פוטו וולטאיים בהיקף כולל של כ-2.5 מגה וואט

10/03/2011, 12:24

for further reading

סאנפלאואר: גידול בהכנסות; רווח נקי של 35.6 מיליון שקל

החברה הציגה זינוק של 207% בהכנסות בתחום האנרגיה המתחדשת

23/11/2011, 14:30

for further reading

סאנפלאואר רוכשת בישראל מתקנים סולאריים ב-70 מיליון שקל

זאת בהספק של כ-5 מגוואט, המחיר הסופי ייקבע בהתאם לתעריף מכירת החשמל אשר יוענק לכל אחד מן המתקנים

28/09/2010, 11:07

for further reading