מן העיתונות

קישור הורדה תיאור תאריך
צפייה >>> הורדה >>> סאנפלאואר מציגה תוצאות חזקות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 27/11/2022
צפייה >>> הורדה >>> חוזה חשמל חדש בפולין 02/06/2022
צפייה >>> הורדה >>> הרחבת פעילות בארה"ב 12/06/2022
הורדה >>> פרסום דוחות כספיים רבעון ראשון 2022 02/05/2022
הורדה >>> פרסום דוחות שנתיים לשנת 2021 28/03/2022