שיחות ועידה

קישור הורדה תיאור תאריך
צפייה >>> שיחת ועידה ביום 15/6/23 באמצעות אפליקציית ZOOM לסקירת פעילות החברה 15/06/2023
צפייה >>> שיחת ועידה ביום 12/9/21 באמצעות אפליקציית ZOOM לסקירת פעילות החברה 31/08/2021