אסיפות

קישור הורדה תיאור תאריך
לצפיה >>> תוצ' אסיפה כללית מיום 1/2/22-אושר: שיפוי ופטור 01/02/2022
לצפיה >>> להורדה >>> זימון אסיפה כללית ל-1/2/22-מינוי מחדש דירק' ,מינוי דח"צ, כתב הצבעה ועוד- תיקון טעות אנוש-החלפת סעיף 3 בדוח המקורי לסעיפים 7-10 בדוח המתוקן 05/01/2022
לצפיה >>> להורדה >>> זימון אסיפה שנתית ליום 1/2/22 27/12/2021
לצפיה >>> להורדה >>> זימון אסיפה כללית ל-14/12/21-הסרת נושא כתבי פטור ושיפוי לדירק'- משלים 14/12/2021
לצפיה >>> להורדה >>> תוצ' אסיפה כללית מיום 14/12/21, הסכם להענקת שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון פעיל 14/12/2021