אסיפות

קישור הורדה תיאור תאריך
הורדה >>> מודעה אסיפת מאי 19/04/2023
צפייה >>> הורדה >>> מינוי דירקטור - רחל סגל, החל מ 23.10.22 23/10/2022
צפייה >>> תוצ' אסיפה כללית מיום 1/2/22-אושר: שיפוי ופטור 01/02/2022
צפייה >>> הורדה >>> זימון אסיפה כללית ל-1/2/22-מינוי מחדש דירק' ,מינוי דח"צ, כתב הצבעה ועוד- תיקון טעות אנוש-החלפת סעיף 3 בדוח המקורי לסעיפים 7-10 בדוח המתוקן 05/01/2022
צפייה >>> הורדה >>> זימון אסיפה כללית ל-14/12/21-הסרת נושא כתבי פטור ושיפוי לדירק'- משלים 14/12/2021
צפייה >>> הורדה >>> תוצ' אסיפה כללית מיום 14/12/21, הסכם להענקת שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון פעיל 14/12/2021