מדיניות פרטיות:

החברה מכבדת את פרטיות הגולשים באתר ונוקטת באמצעים הדרושים לשמירתה.

בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, ייתכן והגולש יידרש למסור את פרטיו (כגון לצרכי פניות "צור קשר"). פרטי הגולשים יישמרו ויאובטחו כדין.

החברה לא תעביר את פרטי הגולשים הנ"ל לצד שלישי אלא במקרים הבאים:

כאשר הדבר דרוש לצורך תפעול תקין של שירותי האתר; במקרה של הפרה של תנאי השימוש באתר או ביצוע של פעולות באתר הנחזות כמנוגדות לדין או כניסיון לבצע פעולות כאלה; במקרה בו יש חובה על פי דין למסור את הפרטים;

עוגיות – Cookies

לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של המשתמש באתר, לצורך בדיקת זהותו של המשתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר למשתמש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות המשתמש ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב-”עוגיות .(Cookies)“

עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו נעשה שימוש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את המשתמש באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותו באתר במגוון היבטים רחב. המשתמש רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הינו משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם בעתיד.

סמכות שיפוט:

על התנאים האמורים לעיל והמסמכים המחייבים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, להכריע בכל סכסוך הכרוך בכללים אלה, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.